محصولات نامیران

محصولات نامیران

تولید کننده انواع فوم ضربه گیر سپر پراید ، سمند،تیبا،پژو و…  

فوم ضربه گیر سپر جلو خودرو

فوم ضربه گیر سپر جلو خودرو

فوم ضربه گیر سپر جلو خودرو

فوم ضربه گیر سپر عقب خودرو

فوم ضربه گیر سپر عقب خودرو

فوم ضربه گیر سپر عقب خودرو

درباره نامیران پلیمر

تولید کننده انواع فوم ضربه گیر سپر پراید ، سمند،تیبا،پژو و... فوم پلی یورتان سخت فوم سپر پراید فوم سفت تولید کننده فوم ضربه گیر سپر پراید تولیدکننده فوم ضربه گیر خودرو مربوط به صنایع خودرو

ادامه مطلب

تولیدکننده فوم ضربه گیر خودرو

انواع فوم اتومبیل در طرحهای استاندارد